سامانه اداري و مالي دانشگاه فني و حرفه اي


*

*

*

نوع کاربري :                       *

** توجه **

در صورت بروز هرگونه مشکل در ورود و يا استفاده از سيستم هنگام ارسال در خواست با شماره 42350638 تماس حاصل فرماييد!

نام کاربري و کلمه عبور همان نام کاربري و کلمه عبوري مي باشد که جهت تکميل اطلاعات تحصيلي استفاده شده است.

لطفاً کد ملي خود را بدون صفر(هاي) اول وارد نماييد.